PROJEKTY UNIJNE
Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy - projekt 2008
Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy - projekt 2009
Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy - projekt 2010
Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy - projekt 2011
Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy - projekt 2012 - 2013
Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy - projekt 2014 - 2015
Daj sobie szanse