MENU
„Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”
W dniach 22.05.2015 r. , 23.05.2015 r. oraz 29.05.2015 r. przeprowadzony został przez Panią Katarzynę Jas, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, "Trening kompetenji i umiejętności społecznych" w ramach realizowanego projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematyką treningu było min.: osobiste predyspozycje, komunikacja interpersonalna (co to jest komunikacja, formy komunikacji, strefy komunikacyjne, zasady komunikacji), radzenie sobie ze stresem (co to jest stres, stres psychiczny, stres psychologiczny, stresor, objawy ostrego stresu, rodzaje stresu, sposoby radzenia sobie ze stresem), asertywność (co to jest asertywność, charakterystyka typu asertywnego, asertywny komunikat, ryzyko związane ze zmianą zachowania na asertywne, procedura asertywnego odmawiania), motywacja (co to jest motywacja, źródła motywów, proces motywacyjny), techniki wpływu społecznego i obrona przed manipulacją (co to jest manipulacja, jakie sztuczki są często spotykane? I tu np.: społeczny dowód słuszności, uleganie autorytetom, zasada konsekwencji i zaangażowania, zasada niedostępności, efekt kontrastu). Mamy nadzieję, że uczestnicy miło i z korzyścią spędzili czas.


W dniu 22.05.2015 r. w godz. od 13.00 do 20.00 oraz 23.05.2015 r. w godz. od 09.00 do 16.00 w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu odbył się "Trening kompetencji i umiejętności społecznych" prowadzony przez Panią Katarzynę Jas. Natomiast w dniu 29.05.2015 r. trening odbędzie się od godz. 13.00 do godz. 19.00.


W dniu 18.05.2015 r. zakończył się kurs "prawo jazdy kat. B" prowadzony przez Ośrodek Szkolenia Kierowców GRZEGORZEK.


"Trening kompetencji i umiejętności społecznych" będzie realizowany w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu w następujących terminach: 22.05.2015 r. od godz. 13.00 do godz. 20.00, 23.05.2015 r. od godz. 09.00 do godz. 16.00, 29.05.2015 r. od godz. 13.00 do godz. 19.00, Program treningu będzie zawierać m.in. zagadnienia: Integracja uczestników treningu, Kształtowanie osobistych predyspozycji uczestników projektu, Komunikacja interpersonalna z uwzględnieniem podejścia nastawionego na współpracę i współdziałanie w relacjach społecznych, Motywacja uczestników projektów w sferze społecznej jak i zawodowej. Wszystkich uczestników poinformujemy osobiście!


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w dniu 12.05.2015 r. w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowej na realizację treningu "Trening kompetencji i umiejętności społecznych" realizowanego w ramach projektu „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaakceptowano ofertę złożoną przez Panią Katarzynę Jas.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na– trening „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” – w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


W najbliższym czasie organizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu w ramach realizowanego projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Trening kompetencji i umiejętności społecznych" dla uczestników projektu. Wszystkich beneficjentów powiadomimy o terminie odrębnym pismem.


W dniu 30.03.2015 r. uczestnicy projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrali się do Kina PIAST w Cieszynie na film „Bóg nie umarł”. „Bóg nie umarł” to najgłośniejszy film o tematyce religijnej, jaki wyświetlany był w kinach w przeciągu ostatnich lat, a którego akcja dzieje się współcześnie. A zatem kilka słów o filmie: Josh rozpoczyna studia na jednej z amerykańskich uczelni. Już w pierwszym semestrze trafia na zajęcia z filozofii prowadzone przez fanatycznego ateistę, profesora Radissona. Wykładowca, na swoich pierwszych zajęciach, każe studentom napisać na kartce słynne zdanie Friedricha Nietzschego: „Bóg umarł” i złożyć pod nim podpis. Ci, którzy tego nie zrobią mogą zrezygnować z zajęć lub... udowodnić, że Nietzsche się mylił. Z całej grupy studentów wyzwanie podejmuje tylko Josh. Ma czas do końca semestru, by przekonać słynnego wykładowcę i resztę studentów, że Bóg jednak istnieje. Rozpoczyna się spór, który zelektryzuje całą uczelnianą społeczność i sprawi, że odmieni się życie wielu osób... Producent Russell Wolfe o motywach powstania filmu „Bóg nie umarł” mówi: „Chcieliśmy stworzyć film, który będzie inspirował ludzi do bronienia swojej wiary z większym przekonaniem, do szerzenia słów ewangelii z większą świadomością własnej wartości. Pragnęliśmy także, by nasz film uświadomił widzom istnienie ruchu anty-teistycznego, który staje się coraz bardziej popularny w amerykańskich szkołach oraz uczelniach wyższych”. Celem wyjazdu była nie tylko wspólna integracja ale przede wszystkim wspólnie spędzony czas ze sobą. Nie sposób opisać jak wielkie wrażenie na naszych uczestnikach wywarł ten oto film.


W dniu 24.03.2015 r. beneficjenci ostateczni w ramach realizowanego projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wzięli po raz drugi udział w Seminarium nt. problematyki równości szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i zawodowym. Seminarium poprowadziła Pani Katarzyna Drózd, która jest doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie.
Każdy z uczestników seminarium otrzymał materiały szkoleniowe oraz wyczerpujące wiadomości na szereg zagadnień z obszarów:
1) płeć biologiczna, a płeć kulturowa (płeć biologiczna odnosząca się do tych różnic między kobietami i mężczyznami, które są uniwersalne i niezmienne natomiast w przypadku płci kulturowej (gender) mówimy o cechach nabytych, nie wrodzonych, które przypisywane są kobietom i mężczyznom w danej kulturze);
2) zmienność płci kulturowej w czasie (dotyczy zmian pojęcia kobiecości i męskości na przestrzeni wieków);
3) stereotypy w płci (mowa o uogólnionym przekonaniu dotyczącym tego, jakie są kobiety i jacy są mężczyźni, przypisujące wszystkim mężczyznom i wszystkim kobietom określony zestaw cech);
4) segregacja pionowa (utrudniony awans kobiet i tzw. „szklane zjawiska” - lepka podłoga (pojęcie opisujące sytuację w której kobiety dominują w zawodach o niskim dochodzie i niskim prestiżu, w ramach których nie ma możliwości awansu), szklane ruchome schody (pojęcie opisujące sytuację, w której mężczyźni wykonując zawodu stereotypowo postrzegane jako kobiece), szklane ściany (pojęcie opisujące sytuację, w której kobiety często pracują na stanowiskach tzw. wspierających, peryferyjnych, pomocniczych, z których trudniej jest awansować na stanowiska kierownicze), szklany sufit (sytuacja, w której kobietom, zbliżającym się do szczytu hierarchii pracowniczych w zakładach pracy, coraz trudniej jest awansować));
5) obszar dyskryminacji ze względu na płeć (oznacza wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie ze względu na płeć, które powoduje lub ma na celu uszczuplenie albo uniemożliwienie jednej z płci przyznania bądź korzystania na równi z drugą płcią z praw człowieka oraz podstawowych wolności w dziedzinach życia politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego, obywatelskiego i innych).
Uczestnicy zaskoczyli nas po raz kolejny swoją aktywnością i zaangażowaniem. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni widząc stopień integracji, organizacji oraz wzajemnej społeczności. Całe spotkanie przebiegło w niezwykle atrakcyjnej atmosferze.
Serdecznie dziękujemy p. Katarzynie Drózd za przyjęcie zaproszenia, poświęcenie czasu i interesujące wystąpienie.


W dniu 30.03.2015 r. (poniedziałek) organizowany jest wyjazd integracyjny do kina Piast w Cieszynie w ramach realizowanego projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu serdecznie zaprasza na seminarium dot. problematyki równości szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i zawodowym w ramach realizowanego projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Seminarium poprowadzi Pani Katarzyna Drózd, która jest doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie. Data 24 marca 2015 r. godz. 16.00 Miejsce: Restauracja „NOVA” w Strumieniu, ul. 1 Maja 15. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników projektu!


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w dniu 20.02.2015 r. w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowej na realizację szkolenia „Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)” realizowanego w ramach projektu „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaakceptowano ofertę złożoną przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w dniu 20.02.2015 r. w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowej na realizację szkolenia „Prawo jazdy kat. B” realizowanego w ramach projektu „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaakceptowano ofertę złożoną przez Ośrodek Szkolenia Kierowców GRZEGORZEK w Skoczowie.


Warsztaty arteterapii odbywać się będą w dniach: 06.02.2015 r., 13.02.2015 r., 20.02.2015 r., 27.02.2015 r., 06.03.2015 r. 13.03.2015 r., 20.03.2015 r., 27.03.2015 r. w godz. od 16.00-18.00 w sali nr 2 w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu przy ul. Londzina.


Indywidualne zajęcia z psychologiem w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu odbędą się w dniu dzisiejszym tj. 10.02.2015 r. w godz. od 15.00-19.00 natomiast z doradcą zawodowym w dniu jutrzejszym tj. 11.02.2015 r. w godz. od 12.00-17.00.


Zajęcia z doradcą zawodowym odbyły się dnia 06.02.2015 r. w godz. 08.00-13.00 w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu.


Dnia 05.02.2015 r. odbyły się indywidualne zajęcia z psychologiem w godz. 15.00-20.00 w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na– kurs zawodowy „Kurs prawo jazdy kat. B” – w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na– kurs zawodowy „Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)” – w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w dniu 22.01.2015 r. w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowej na realizację szkolenia „Obsługa komputera: poziom zaawansowany. Media społecznościowe wraz z elementami grafiki komputerowej” realizowanego w ramach projektu „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaakceptowano ofertę złożoną przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na– kurs zawodowy „Obsługa komputera: poziom zaawansowany. Media społecznościowe wraz z elementami grafiki komputerowej” – w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


W dniu 20.11.2014 r. odbyły się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w Klubie Integracji Społecznej w godz. od 16.00 do 19.00. W zajęciach uczestniczyło 10 osób. W tym samym dniu odbyło się również spotkanie z psychologiem.


Warsztaty arteterapii odbywają się bez zmian w Klubie Integracji Społecznej w godz. 16.00 - 18.00.


W dniach 08-10.10.2014 r. uczestnicy projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” wyruszyli na wycieczkę edukacyjno - integracyjną w Pieniny. Uczestnicy wyjazdu mieli zapewniony transport, zakwaterowanie w komfortowym obiekcie wczasowym „Pod Brzóskami” wyżywienie, ubezpieczenie oraz bilety wstępu do zwiedzających miejsc. Celem wyjazdu była integracja, aktywna forma spędzenia czasu wolnego oraz otwarcie się na innych ludzi. Szczawnica jest jednym z największych i najstarszych polskich uzdrowisk, leżącym w głębokiej dolinie potoku Grajcarek, pomiędzy Pieninami a Beskidem Sądeckim.  


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowych na realizację zadania- kurs „Magazynier z obsługą wózka widłowego” - w projekcie „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyłoniono następującego realizatora: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Skoczowie ul. Cieszyńska 25 43-430 Skoczów, uzasadnienie wyboru: oferta najatrakcyjniejsza cenowo. Dziękuję Państwu za udział w postępowaniu i złożenie propozycji cenowej.  


Spotkanie z psychologiem odbędzie się w najbliższy czwartek tj. 25.09.2014 r. W godz. Od 15.00 do 20.00 w klubie integracji społecznej w strumieniu natomiast spotkanie z doradcą zawodowym odbędzie się 25.09.2014 r. W godz. Od 14.00 do 20.00.  


Dzisiejsze zajęcia z kursu „Kadry  i płace” (tj. 23.09.2014 r.) Zostały odwołane. O nowym terminie zajęć poinformujemy po uzgodnieniu z ZDZ Skoczów. W dalszej części harmonogram na szkolenie pozostaje bez zmian.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowych na realizację zadania- kurs „Kadry i płace” - w projekcie „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyłoniono następującego realizatora: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Skoczowie, ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów, uzasadnienie wyboru: oferta najatrakcyjniejsza cenowo. Dziękuję Państwu za udział w postępowaniu i złożenie propozycji cenowej.


W dniu 27.08.2014 r. beneficjenci ostateczni w ramach realizowanego projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wzięli udział w Seminarium nt. problematyki równości szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i zawodowym. Seminarium poprowadziła Pani Katarzyna Drózd, która jest doradcą zawodowym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie. Celem seminarium było podniesienie wiedzy wśród Beneficjentów na temat równości szans kobiet i mężczyzn. Każdy z uczestników seminarium otrzymał materiały szkoleniowe oraz wyczerpujące wiadomości na szereg zagadnień z obszarów:
1) płeć biologiczna, a płeć kulturowa (płeć biologiczna odnosząca się do tych różnic między kobietami i mężczyznami, które są uniwersalne i niezmienne natomiast w przypadku płci kulturowej (gender) mówimy o cechach nabytych, nie wrodzonych, które przypisywane są kobietom i mężczyznom w danej kulturze);
2) zmienność płci kulturowej w czasie (dotyczy zmian pojęcia kobiecości i męskości na przestrzeni wieków);
3) stereotypy w płci (mowa o uogólnionym przekonaniu dotyczącym tego, jakie są kobiety i jacy są mężczyźni, przypisujące wszystkim mężczyznom i wszystkim kobietom określony zestaw cech);
4) segregacja pionowa (utrudniony awans kobiet i tzw. „szklane zjawiska” - lepka podłoga (pojęcie opisujące sytuację w której kobiety dominują w zawodach o niskim dochodzie i niskim prestiżu, w ramach których nie ma możliwości awansu), szklane ruchome schody (pojęcie opisujące sytuację, w której mężczyźni wykonując zawodu stereotypowo postrzegane jako kobiece), szklane ściany (pojęcie opisujące sytuację, w której kobiety często pracują na stanowiskach tzw. wspierających, peryferyjnych, pomocniczych, z których trudniej jest awansować na stanowiska kierownicze), szklany sufit (sytuacja, w której kobietom, zbliżającym się do szczytu hierarchii pracowniczych w zakładach pracy, coraz trudniej jest awansować));
5) obszar dyskryminacji ze względu na płeć (oznacza wszelkie zróżnicowanie, wyłączenie lub ograniczenie ze względu na płeć, które powoduje lub ma na celu uszczuplenie albo uniemożliwienie jednej z płci przyznania bądź korzystania na równi z drugą płcią z praw człowieka oraz podstawowych wolności w dziedzinach życia politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego, obywatelskiego i innych). Uczestnicy zaskoczyli nas po raz kolejny swoją aktywnością i zaangażowaniem. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni widząc stopień integracji, organizacji oraz wzajemnej społeczności. Całe spotkanie przebiegło w niezwykle atrakcyjnej atmosferze.
Serdecznie dziękujemy p. Katarzynie Drózd za przyjęcie zaproszenia, poświęcenie czasu i interesujące wystąpienie.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że w dniu 22.08.2014 r. od godz. 9.00 do 14.00 odbyły się indywidualne zajęcia z Psychologiem w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu przy ul. Londzina.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na– kurs zawodowy „Kurs kadrowo - płacowy” – w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza w ramach projektu systemowego "Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy" na seminarium na temat problematyki równości szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i zawodowym, które odbędzie się w dniu 27.08.2014 r. o godz. 16.00 w Restauracji „NOVA” w Strumieniu. Tematyka będzie uwzględniać również problematykę osób niepełnosprawnych w kontekście aktywności na rynku pracy. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowych na realizację zadania- kurs „Kurs komputerowy z obsługą Internetu, połączony z kursem kasy fiskalnej oraz profesjonalną obsługą klienta” - w projekcie „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyłoniono następującego realizatora: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Skoczowie, ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów, uzasadnienie wyboru: oferta najatrakcyjniejsza cenowo.
Dziękuję Państwu za udział w postępowaniu i złożenie propozycji cenowej.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14.08.2014 r. realizowane będą zajęcia z psychologiem od godz. 15.00 do godz. 20.00 w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu. Poinformowane osoby proszę o przyjście na umówioną godzinę.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na– kurs zawodowy „Kurs komputerowy z obsługą Internetu, połączony z kursem kasy fiskalnej oraz profesjonalną obsługą klienta” – w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


W dniu 03.07.2014 r. odbyły się zajęcia z doradca zawodowym w godz. od 9.00 do 15.00 skierowane do osób uczestniczących w projekcie systemowym „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”. Wszelkie potrzeby szkoleniowe oraz potrzeby z zakresu poradnictwa można zgłaszać w biurze projektu przy ul. 1 Maja 18 pok. 2 w siedzibie MOPS-u.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowych na realizację zadania- kurs „Księgowość” - w projekcie „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyłoniono następującego realizatora: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie, ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów, uzasadnienie wyboru: oferta najatrakcyjniejsza cenowo. Dziękuję Państwu za udział w postępowaniu i złożenie propozycji cenowej.


Warsztaty arteterapii w m-cu lipiec br odbywać się będą w każdy wtorek od godz. 16.00 do godz. 18.00 w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu !!!!!!


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na– kurs zawodowy „Kurs Księgowości” – w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Zmiana terminu warsztatów areterapii z dnia 20.06.2014 r. na 24.06.2014 r. Miejsce: Klub Integracji Społecznej ul. Londzina 58, 43-246 Strumień, Godzina: 16.00 – 18.00.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowych na realizację zadania- kurs „prawo jazdy kat. B” - w projekcie „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyłoniono następującego realizatora: Ośrodek Szkolenia Kierowców GRZEGORZEK ul. Mickiewicza 11, 43-430 Skoczów, uzasadnienie wyboru: oferta najatrakcyjniejsza cenowo. Dziękuję Państwu za udział w postępowaniu i złożenie propozycji cenowej.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na – kurs zawodowy „Kurs prawo jazdy kat. B” – w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Zajęcia z Psychologiem oraz doradcą zawodowym odbędą się w czwartek tj. 22.05.2014 r. od godz. 15.00 do 20.00 w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowych na realizację zadania- kurs „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)” - w projekcie „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyłoniono następującego realizatora: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Skoczowie, Ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów, uzasadnienie wyboru: oferta najatrakcyjniejsza cenowo. Dziękuję Państwu za udział w postępowaniu i złożenie propozycji cenowej.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że procedura na realizację zadania- kurs „Spawanie metodą MIG” - w projekcie „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego została powtórzona z uwagi na błąd mający istotne znaczenie w realizacji zamówienia i termin został przesunięty na dzień 12.05.2014 r.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na– kurs zawodowy „Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135)” – w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowych na realizację zadania- kurs „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” - w projekcie „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyłoniono następującego realizatora: Centrum Inicjowania Zmian Dominika Borowska – Stasica, ul. Doliny Miętusiej 15/3, 43-316 Bielsko-Biała, uzasadnienie wyboru: oferta najatrakcyjniejsza cenowo. Dziękuję Państwu za udział w postępowaniu i złożenie propozycji cenowej.


WARSZATY ARTETERAPII ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W KAŻDY PIĄTEK W GODZINACH OD 16.00 DO 18.00 W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRUMIENIU, UL. LONDZINA 58. PROWADZĄCĄ ZAJĘCIA JEST PANI ALEKSANDRA DANEL.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na– kurs zawodowy „Spawanie łukowe w osłonie gazu – metodą MIG” – w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowych na realizację zadania- kurs „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” - w projekcie „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyłoniono następującego realizatora: Centrum Inicjowania Zmian, Dominika Borowska – Stasica, Ul. Doliny Miętusiej 15/3, 43-316 Bielsko-Biała, uzasadnienie wyboru: oferta najatrakcyjniejsza cenowo. Dziękuję Państwu za udział w postępowaniu i złożenie propozycji cenowej.


Planowana data zajęć warsztatów arteterapii to 25.04.2014 r. godz. 16.00 w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu. Osoba prowadząca Pani Aleksandra Danel. O szczegółach warsztatów poinformujemy uczestników projektu telefoniczne.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na – trening „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” – w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż trwają przygotowania do realizacji treningu kompetencji społecznych. Na który już teraz zapraszamy uczestników projektu.


Zajęcia z doradcą zawodowym odbędą się w dniu 27.03.2014 r. od godz. 9.00 w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu.


Zajęcia z psychologiem odbędą się w dniu 27.03.2014 r. od godz. 13.00 w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu.


Regulamin uczestnictwa w projekcie „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż rozpoczął kolejną edycję realizacji Projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z czym serdecznie zapraszamy osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. W ramach Projektu są przewidziane działania związane z aktywną integracją m.in. szkolenia, kursy zawodowe indywidualnie dostosowane do Państwa, po konsultacjach z doradcą zawodowym i analizie rynku pracy. Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne!


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowych na realizację zadania- zatrudnienie Doradcy zawodowego w projekcie „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyłoniono Panią Irenę Greń. Dziękuję Państwu za udział w postępowaniu i złożenie propozycji cenowej.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowych na realizację zadania- zatrudnienie Psychologa w projekcie „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyłoniono Pana Szczepana Spis. Dziękuję Państwu za udział w postępowaniu i złożenie propozycji cenowej.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowych na realizację zadania- zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za realizację warsztatów artterapii w projekcie „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyłoniono Panią Aleksandrę Danel. Dziękuję Państwu za udział w postępowaniu i złożenie propozycji cenowej.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na wolne stanowisko Doradca zawodowy/trener pracy w ramach projektu „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na wolne stanowisko Psychologa w ramach projektu „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na wolne stanowisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie warsztatów arteterapii w ramach projektu „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Ogłoszenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu
Ul. 1 Maja 18
43-246 Strumień
Tel. 033 8571461
lub bezpośrednio w pokoju nr 2, MOPS Strumień u:
Koordynator: Joanna Pietrys
Księgowa: Ewa Maciąg
Pracownik socjalny: Adam Rogulski
Kapitał ludzki - Narodowa Strategia Spójności

Europejski Fundusz Społczeny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1 Maja 18, Strumień 43-246, tel.: 033 8571 461
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
Komentarze, pytania dotyczące pracy MOPS-u? Wyślij nam email: mops@um.strumien.pl