MENU
„Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”
W dniu 29.11.2013 r. odbyło się spotkanie Andrzejkowe zorganizowane przez uczestników warsztatów arteterapii w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymaliśmy specjalne zaproszenia przygotowane własnoręcznie przez uczestników projektu. Wśród zaproszonych gości była m.in. Pani Barbara Siemińska z prasy lokalnej oraz Pani Mariola Florek Kierownik MOPS w Strumieniu. Uczestnicy zaskoczyli nas po raz kolejny nie tylko formą przygotowanego spotkania ale również swoją aktywnością i zaangażowaniem. Dla wielu uczestników była to jedna z nielicznych okazji „wyjścia z domu” oraz przełamywania barier społecznych. Spotkania takie uświadamiają osobom niepełnosprawnym poczucie własnej wartości, radości, przyjaźni a osoby pełnosprawne uwrażliwiają na ich potrzeby. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni widząc stopień integracji, organizacji oraz wzajemnej społeczności. Całe spotkanie przebiegło w niezwykle atrakcyjnej atmosferze. Wszyscy są zgodni co do jednego- najważniejsze było to by pobyć razem. Spotkanie to może być przykładem pięknych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych podejmowanych w naszej gminie. Nie da się opisać radości i wzruszeń, które za każdym razem towarzyszą nam wszystkim.


W dniach 23-25.10.2013 r. uczestnicy projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” wyjechali na wycieczkę edukacyjno- integracyjną w Góry Stołowe. Wszyscy uczestnicy wyjazdu mieli zapewniony transport, zakwaterowanie w komfortowym obiekcie wczasowym „ Hotel Rydz” znajdujący się w centrum Kudowy Zdrój, wyżywienie, ubezpieczenie oraz bilety wstępu do zwiedzających miejsc. Celem wyjazdu była wspólna integracja, aktywna forma spędzenia czasu wolnego oraz otwarcie się na innych ludzi. W pierwszym dniu zwiedziliśmy Twierdzę Kłodzką, która jest najcenniejszym dziełem nowożytnej architektury obronnej w Polsce, zachęca więc do odwiedzania swoją tajemniczością i ogromem. Wraz z przewodnikiem, który przybliżył nam historię zobaczyliśmy ogromne bastiony i komnaty oraz przeszliśmy podziemnym chodnikiem minerskim. Z tarasu widokowego każdy mógł podziwiać wspaniały widok na Kłodzko i całą Kotlinę. Budowle obronne zajmują obszar o powierzchni ponad 30 h., na który składają się Twierdza Główna oraz fort posiłkowy Owcza Góra po drugiej stronie rzeki. Spoglądając na Twierdzę od strony Rynku widzieliśmy tylko jej niewielką część, dopiero przekraczając fosę i wchodząc do warownej budowli porażeni zostaliśmy jej ogromem. Następnie udaliśmy się w dalszą drogę do Kudowy. Wieczorem uczestnicy wybrali się na spacer do centrum miasta, gdzie bliżej zapoznali się z wytworami kultury, architekturą, zakupili drobne pamiątki i skorzystali z licznych atrakcji oferowanych zwiedzającym najstarsze uzdrowisko. W drugim dniu wybraliśmy się na wycieczkę po Błędnych Skałach położonych na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych. Błędne Skały to labirynt szczelin i zaułków, niekiedy niezwykle wąskich. Powstałe bloki skalne tworzą kilkusetmetrową trasę turystyczną o niepowtarzalnym uroku, podczas której dosłownie przeciskaliśmy się pomiędzy szczelinami skał. Po zwiedzeniu Błędnych Skał oraz Labiryntu wybraliśmy się do niewielkiej barokowej kaplicy zwaną „Kaplicą Czaszek”, znajdującą się w nastraszaj dzielnicy miasta w Czermne. Ściany i sklepienie wnętrza kaplicy pokrywa ok. 3 tys. ciasno ułożonych czaszek i kości ludzkich, ofiar wojen oraz epidemii chorób zakaźnych. Wieczór spędziliśmy przy ognisku, gdzie wszyscy świetnie się bawili. Ostatniego dnia naszej wyprawy wybraliśmy się do Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, który położony jest na malowniczym zboczu w wiejskiej dzielnicy Kudowy Zdroju- Pstrążnej gdzie poznaliśmy dzieje Ziemi Kłodzkiej. Muzeum – Skansen powstał w 1984 r. a wystawę stałą stanowią zabytkowe obiekty drewnianej architektury ludowej pogórza sudeckiego. Domy z oryginalnym wyposażeniem cieszą oczy nie tylko kunsztowną konstrukcją – dowodem mistrzostwa dawnych cieślów, ale i zachowanymi starymi meblami i sprzętami gospodarskimi z XVIII, XIX i początków XX w. Spacer po stoku skansenu z pięknymi widokami był także przyjemnością i relaksem dla wszystkich. Nie sposób opisać jak wielkie wrażenie dla naszych uczestników wywarła wyprawa rekreacyjno- krajoznawcza do Gór Stołowych.


W dniu 24.09.2013 r. uczestnicy  projektu  systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyjechali na wycieczkę do Krakowa, gdzie głównym celem było obejrzenie spektaklu z Andrzejem Grabowskim w roli głównej „Chory z urojenia” w Teatrze Juliusza Słowackiego. Była to komedia będąca ostatnim dziełem francuskiego komediopisarza Moliere’a. Chory z urojenia porusza bardzo aktualny temat samotności, paradoksu życia, pychy i próżności człowieka.  Andrzej Grabowski w roli, Argana, wciela się w hipochondryka, który naprawdę wierzy w swoje choroby i pragnie być absorbowany z każdej strony. Zdaniem beneficjentów spektakl był bardzo fascynujący i dał w pewnym sensie obraz ludzkiej głupoty i zaniedbania. Po obejrzeniu sztuki beneficjenci obcierali łzy śmiechu,- co jest dla nas niezbitym dowodem tego, iż spektakl był naprawdę wspaniały, fascynujący i godny obejrzenia.  Wszyscy uczestnicy wyjazdu mieli zapewniony transport, wyżywienie, ubezpieczenie. Celem wyjazdu była również wspólna integracja, aktywna forma spędzenia czasu wolnego oraz otwarcie się na innych ludzi.


Serdecznie zapraszamy beneficjentów projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” na wycieczkę do Krakowa organizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu w ramach EFS. Wycieczka odbędzie się 24 września br. o godz. 08.00 spod MOPS-u. W planie m.in. spektakl w Teatrze im. J. Słowackiego pt. „Chory z urojenia” z Andrzejem Grabowskim w roli głównej. Prosimy o potwierdzenie do dnia 17.09.2013 r. pod numer 33 8571461.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu uprzejmie zawiadamia, iż TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH  realizowany w ramach projektu systemowego "Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy" odbędzie się w dniach 06.09.2013 r. (piątek w godzinach 16.00-20.00), 07.09.2013 r. (sobota w godzinach 08.00-16.00), 14.09.2013 r. (sobota w godzinach 08.00-16.00). Zajęcia odbędą się w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu, ul. Ks. Londzina 58.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowych na realizację zadania- kurs „Prawo jazdy kat. B” w projekcie „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyłoniono następującego Wykonawcę: Ośrodek Szkolenia Kierowców „GRZEGORZEK”, ul. Mickiewicza 11, 43-430 Skoczów.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na– kurs zawodowy „Kurs prawo jazdy kat. B” – w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


W dniu 30.08.2013 r. od godz. 16.00 do godz. 20.00 oraz 31.08.2013 r. od godz. 08.00 do godz. 16.00  w Klubie Integracji Społecznych w Strumieniu przy ul. Londzina 58 odbędzie się II blok "Treningu kompetencji i umiejętności społecznych".


Indywidualne zajęcia z psychologiem oraz doradcą zawodowym odbędą się w dniu 12.08.2013 r. od godz. 15.00 do 20.00 w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu przy ul. Londzina 58.


Indywidualne zajęcia z psychologiem oraz doradcą zawodowym odbędą się w dniu 08.08.2013 r. od godz. 15.00 do 20.00 w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu przy ul. Londzina 58.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowych na realizację zadania- kurs „Tatuaż i kolczykowanie” w projekcie „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyłoniono następującego Wykonawcę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie, ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów.


W dniach 05.07.2013 r., 12.07.2013 r.  oraz 19.07.2013 r. od godz. 16.00 do 18.00 odbędą się zajęcia warsztatów arteterapii w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu przy ul. Londzina 58.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na – kurs zawodowy „Tatuaż i kolczykowanie” – w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


W dniu 14.06.2013 r. oraz 28.06.2013 r. od godz. 16.00 do 18.00 odbędą się zajęcia warsztatów arteterapii w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu przy ul. Londzina 58.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowych na realizację zadania – „kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu” - w projekcie „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyłoniono następującego realizatora: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie, uzasadnienie wyboru: oferta najatrakcyjniejsza cenowo.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowych na realizację zadania -kurs „Spawanie metodą TIG 141” - w projekcie „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyłoniono następującego realizatora: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie, uzasadnienie wyboru: oferta najatrakcyjniejsza cenowo.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na– kurs zawodowy „Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu” – w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na– kurs zawodowy „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego”, „Ogrodnik terenów zielonych”, „Pracownik administracyjno-biurowy” – w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


14.05.2013 r. od godz. 16.00 do 21.00 odbędą się zajęcia z psychologiem. 15.05.2013 r. od godz. 16.00 do 21.00 zajęcia z doradcą zawodowym. 25.05.2013r. godz. 16.00-20.00- I blok- Trening kompetencji i umiejętności społecznych. Tematyka treningu: 1. Osobiste predyspozycje - asertywność - wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem, lękiem, depresją w trudnych sytuacjach życiowych - wzrost pewności siebie w kontaktach interpersonalnych - wzrost pozytywnego nastawienia - uświadamianie oraz wzrost poczucia kontroli - zwiększenie oglądu w obszarze zasobów osobistych, potencjału wewnętnrznego 2. komunikacja interpersonalna, w tym: - schemat zachowań w funkcjonowaniu interpersonalnym - rozwijanie podejścia nastawionego na współpracę i współdziałanie w relacjach społecznych 3. Motywacja: - odnośnie swojej aktywizacji zarówno w sferze społecznej jak i zawodowej - do pokywania trudnych sytuacji życiowych - wzrost wiary we własne możliwości. W/w zajęcia odbywać się będą w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu przy ul. Ks. Londzina 58.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowych na realizację zadania- kurs „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” w projekcie „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyłoniono Panią Katarzynę Jas.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na– trening „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” – w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Zmiany w harmonogramie dotyczące warsztatów arteterapii:

Zajęcia z dnia 13.03.2013 r. zostały przeniesione na dzień 08.03.2013 r.
Zajęcia z dnia 14.03.2013 r., 20.03.2013 r. zostały odwołane.
Zajęcia z dnia 21.03.2013 r. zostały przeniesione na dzień 22.03.2013 r.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowych na realizację zadania -kurs „Prawo jazdy kat. B” - w projekcie „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyłoniono następującego realizatora: OSK Józef Krzempek, uzasadnienie wyboru: oferta najatrakcyjniejsza cenowo.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na– kurs zawodowy „Kurs prawo jazdy kat. B” – w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM - WARSZTATY GRUPOWE - ODBĘDĄ SIĘ 13.03.2013 i 14.03.2013 ORAZ 20.03.2013 i 21.03.2013 w GODZINACH OD 15.00 DO 18.00.


W miesiącu luty br odbyło się spotkanie integracyjne zorganizowane przez uczestników warsztatów arteterapii w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie miało swoje uzasadnienie w aspekcie nie tylko integracyjnym, ale także kulturalno- edukacyjnym. Dla wielu uczestników była to jedna z nielicznych okazji „wyjścia z domu” oraz przełamywania barier psychicznych. Spotkania takie uświadamiają osobom niepełnosprawnym poczucie własnej wartości, radości, przyjaźni a osoby pełnosprawne uwrażliwiają na ich potrzeby. Tak naprawdę jesteśmy w ogromnej konsternacji widząc stopień integracji, organizacji oraz wzajemnej społeczności. Całe spotkanie przebiegło w niezwykle atrakcyjnej atmosferze. Gwoździem programu był zaproszony gość Marcjan Gepfert, który uczył naszych beneficjentów tańca. Zabawa była przednia, uczestnicy sumiennie uczyli się kroków, byli chłonni i chętni do nauki. Wszyscy są zgodni co do jednego - najważniejsze było to by pobyć razem. Spotkanie to może być przykładem pięknych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych podejmowanych w naszej gminie. Nie da się opisać radości i wzruszeń, które za każdym razem towarzyszą nam wszystkim.


Dnia 14.12.2012r. odbyło się spotkanie „wigilijkowe” zorganizowane przez uczestników warsztatów arteterapii realizowanych w ramach projektu systemowego. Po raz kolejny kilka dni wcześniej otrzymaliśmy specjalnie przygotowane zaproszenia, podpisane przez uczestników Projektu. Zaproszenie miało charakter bardzo oficjalny. Wszyscy byliśmy przygotowani na to, że nasi uczestnicy po raz kolejny w sposób niesamowity zaskoczą nas i wprawią w osłupienie. Tak naprawdę jesteśmy w ogromnej konsternacji widząc stopień integracji, organizacji oraz wzajemnej społeczności uczestników, którzy de facto jeszcze kilka tygodni temu w ogóle się nie znali. Samo spotkanie „wigilijkowe” przebiegało w niesamowitej atmosferze, która również była tak naprawdę dziełem naszych uczestników. Perfekcyjnie przygotowane stoły, sprawiały wrażenie autentycznej, rodzinnej atmosfery, a nie tylko czegoś sztucznego zrobionego na potrzeby realizowanych warsztatów. Uczestnicy podzielili obowiązki między siebie i każdy z nich miał swój udział w organizacji tego spotkania. Oczywiście jak to przy takim spotkaniu nie zabrakło życzeń przy opłatku, wspólnego śpiewania oraz wzajemnej serdeczności. W podziękowaniu uczestnikom Projektu, za to, że po raz kolejny ugościli nas w niesamowity sposób, przygotowaliśmy drobne podarunki. Dziękujemy Pani Katarzynie Jas za dotychczasową współpracę, a efekty również jej pracy, są widoczne w życiu każdego uczestnika warsztatów. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, za to, że zdecydowali się Państwo na udział w Projekcie i za to, że możemy uczyć się od Was tak wielu rzeczy.

Z całego serca dziękujemy i życzymy wielu błogosławieństw Bożych.


Dnia 31.11.2012r. odbyło się spotkanie Andrzejkowe zorganizowane przez uczestników warsztatów arteterapii realizowanych w ramach projektu systemowego. Otrzymaliśmy specjalne zaproszenia, przygotowane przez uczestników Projektu. Podczas wspólnie spędzonego czasu była obecna z nami Pani Kierownik, która aktywnie brała udział w przygotowanym spektaklu. Uczestnicy zaskoczyli nas nie tylko formą przygotowanego spotkania, ale też aktywnością przy realizacji poszczególnych działań i w rozmowie. Energiczność i widoczne zmiany w mentalności, podejściu do życia zaskoczyły nas bardzo pozytywnie. Ufamy, że jest to dopiero początek pozytywnych zmian związanych bezpośrednio z uczestnictwem w realizowanym Projekcie. Niewątpliwie była to również okazja do wymiany wzajemnych oczekiwań oraz krótkie podsumowanie tego co udało nam się zrealizować do tej pory.


W dniu 21.11.2012 r. odbędzie się wyjazd integracyjny do Teatru Polskiego w Bielsku- Białej na „Moje drzewko pomarańczowe” w ramach realizowanego Programu Aktywności Lokalnej, który jest integralną częścią realizacji projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zajęcia z Doradcą zawodowym oraz Psychologiem odbyły się w dniu 08.11.12 r. od godz. 15.00 do 21.00 w Klubie Integracji Społecznej, ul. Ks. Londzina 58, 43-246 Strumień.


W dniu 23.10.2012 r. odbył się wyjazd integracyjny do kina „Piast” w Cieszynie na „Bitwę pod Wiedniem” w ramach realizowanego Programu Aktywności Lokalnej, który jest integralną częścią realizacji projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyjeździe brali udział niepełnosprawne osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie PAL oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu. Wyjazd odbył się na film „Bitwa pod Wiedniem”, co miało swoje uzasadnienie w aspekcie nie tylko integracyjnym, ale także kulturalno- edukacyjnym. Dla wielu uczestników była to jedna z nielicznych okazji wyjazdu do kina. Z opinii uczestników można wywnioskować , iż był to wyjazd udany. Jest to bardzo ważny element mający na celu wzmocnienie potencjału osób niepełnosprawnych.


WARSZTATY ARTETERAPII ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W KAŻDY PIĄTEK OD 16.00 – 18.00 W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W STRUMIENIU, UL. LONDZINA 58, 43-246 STRUMIEŃ. ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ PRZEZ PANIĄ KATARZYNĘ JAS.


W dniu 25.09.2012 r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowej na realizację zadania – zatrudnienie doradcy zawodowego - w projekcie „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” wyłoniono następującego realizatora: Panią Irenę Greń.


W dniu 25.09.2012 r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowej na realizację zadania – zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za realizację warsztatów arteterapii- w projekcie „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” wyłoniono następującego realizatora: Panią Katarzynę Jas.


W dniu 25.09.2012 r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowej na realizację zadania – zatrudnienie psychologa - w projekcie „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” wyłoniono następującego realizatora: Pana Szczepana Spis.


W dniu 25.09.2012 r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowej na realizację zadania - kurs komputerowy - w projekcie „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” wyłoniono następującego realizatora: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie, ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów.


W dniu 11.09.2012 r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na– kurs zawodowy „Obsługa komputera” – w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


W dniu 04.09.2012 r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowej na zakup komputerów przenośnych (Laptopów) realizowanego w zadaniu pn. Aktywna integracja w projekcie „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” wyłoniono następującego realizatora: SFERIS „MATRIX-COMP” ul. Stalmacha 2, 43-430 Skoczów.


W dniu 20.08.2012 r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowej na zakup komputerów przenośnych (Laptopów) realizowanego w zadaniu pn. Aktywna integracja w projekcie „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” – nie wyłoniono Wykonawcy w związku z czym procedura postępowania zostanie wszczęta ponownie.


W dniu 09.02.2012 r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowej na realizację szkolenia „Kosmetyczka” realizowanego w ramach projektu „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” wyłoniono następującego realizatora: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach / Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu Zdrój ul. Graniczna 2, 44-335 Jastrzębie Zdrój.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na – kurs zawodowy - „Kosmetyczka” w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na – kurs zawodowy - „Rzeźnik - Wędliniarz” w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ogłasza nabór na wolne stanowisko Doradca zawodowy/trener pracy w ramach projektu „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ogłasza nabór na wolne stanowisko osoby odpowiedzialnej za prowadzenie warsztatów arteterapii w ramach projektu „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ogłasza nabór na wolne stanowisko Psycholog w ramach projektu „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu
Ul. 1 Maja 18
43-246 Strumień
Tel. 033 8571461
lub bezpośrednio w pokoju nr 2, MOPS Strumień u:
Koordynator: Joanna Pietrys
Księgowa: Ewa Maciąg
Pracownik socjalny: Adam Rogulski
Kapitał ludzki - Narodowa Strategia Spójności

Europejski Fundusz Społczeny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1 Maja 18, Strumień 43-246, tel.: 033 8571 461
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
Komentarze, pytania dotyczące pracy MOPS-u? Wyślij nam email: mops@um.strumien.pl