MENU
„Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”
W dniu 29.09.2011 r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowej na realizację szkolenia „Prawo jazdy kat. C” realizowanego w ramach projektu „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” wyłoniono następującego realizatora: Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy ul. Głęboka 25, 43-400 Cieszyn.
W dniu 15.09.2011 r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowej na realizację szkolenia „Logistyka dla małych i średnich przedsiębiorstw” realizowanego w ramach projektu „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” wyłoniono następującego realizatora: Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 zaprasza do złożenia propozycji cenowej na -szkolenie zawodowe- „prawo jazdy kat. C” w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na -szkolenie zawodowe- „Logistyka dla małych i średnich przedsiębiorstw” w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
W dniu 01.08.2011 r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowej na realizację szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” realizowanego w ramach projektu „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” wyłoniono następującego realizatora: Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów.
W dniu 01.08.2011 r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowej na realizację szkolenia „Język Angielski” realizowanego w ramach projektu „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” wyłoniono następującego realizatora: Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy ul. Głęboka 25, 43-400 Cieszyn.
Harmonogram kursu „ABC Przedsiębiorczości”:
  • 16.08.2011 r. godz. 08.00-14.15
  • 17.08.2011 r. godz. 08.00-14.15
  • 18.08.2011 r. godz. 08.00-14.15
  • 22.08.2011 r. godz. 08.00-14.15
  • 23.08.2011 r. godz. 08.00-14.15
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na -szkolenie zawodowe- „ABC Przedsiębiorczości” w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na -szkolenie zawodowe- „Język angielski” w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na– szkolenie zawodowe – Kurs palacz C.O w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
W dniu 23.05.2011 r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowej na realizację szkolenia „prawo jazdy kat. „B” realizowanego w ramach projektu „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” wyłoniono następującego realizatora: Ośrodek Szkolenia Kierowców „Firla” Łukasz Firla z/s ul. Główna 15, 43-424 Drogomyśl.
W dniu 23.05.2011 r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowej na realizację szkolenia „prawo jazdy kat. „C” realizowanego w ramach projektu „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” wyłoniono następującego realizatora: Ośrodek Szkolenia Kierowców Józef Krzempek, ul. Przemysłowa 1, 44-337 Jastrzębie- Zdrój.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na -szkolenie zawodowe- „prawo jazdy kat. B” w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na -szkolenie zawodowe- „prawo jazdy kat. C” w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
W dniu 30.03.2011 r. od godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu ul. 1 Maja 18 odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym oraz psychologiem w ramach realizowanego projektu "Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".
W dniu 05.04.2011 r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w tutejszym ośrodku propozycji cenowej na realizację szkolenia „opiekunka osób starszych i dzieci” realizowanego w ramach projektu „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” wyłoniono następującego realizatora: Ośrodek Kształcenia Zawodowego ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na -szkolenie zawodowe- "opiekunka osób starszych i dzieci" w ramach projektu systemowego "Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
W dniu 08.03.2011 r. wyłoniony został realizator zadania pn. "ciężki sprzęt budowlany- koparka jednonaczyniowa" realizowanego w ramach projektu "Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy" . Zajęcia organizowane w ramach kursu prowadzone będą przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Międzyrzeczu, 43-392 Międzyrzecze ul. Międzyrzecze Górne 165".
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania ofert na Promocję Projektu w dniu 16.02.2011 r. w tutejszym ośrodku na wykonanie oraz dostarczenie plakatów, które będą wykorzystane w ramach projektu "Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" zaakceptowano ofertę: Wydawnictwo "ARKA" ul. Błogocka 28, 43-400 Cieszyn.
W dniu 17.02.2011 r. od godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu ul. 1 Maja 18 odbędzie się spotkanie z doradcą zawodowym oraz psychologiem w ramach realizowanego projektu "Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w wyniku przeanalizowania złożonych w dniu 25.01.2011 r. w tutejszym ośrodku propozycji cenowej na realizację szkolenia "palacz C.O." realizowanego w ramach projektu "Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" zaakceptowano ofertę Wojewódzkiego Uniwersytetu Robotniczego w Jastrzębiu- Zdrój ul. Katowicka 24.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 ZAPRASZA do złożenia propozycji cenowej na -szkolenie zawodowe- „palacz C.O” ” w ramach projektu systemowego „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu
Ul. 1 Maja 18
43-246 Strumień
Tel. 033 8571461
lub bezpośrednio w pokoju nr 2, MOPS Strumień u:
Koordynator: Joanna Pietrys
Księgowa: Ewa Maciąg
Pracownik socjalny: Adam Rogulski
Kapitał ludzki - Narodowa Strategia Spójności

Europejski Fundusz Społczeny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, Ul. 1 Maja 18, Strumień 43-246, tel.: 033 8571461
Godziny otwarcia: poniedziałek - wtorek 07:00 - 15.00, środa 7.00 - 17.00, czwartek-piątek 8.00 - 15.00
Komentarze, pytania dotyczące pracy MOPS-u? Wyślij nam email: mops@um.strumien.pl