MENU
„Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”
20.12.2010 r. odbyło się spotkanie podsumowywujące projekt systemowy "Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu. W projekcie wzięło udział 25 osób, którym był zapewniony kontakt z doradcą zawodowym oraz z psychologiem. Zajęcia miały na celu wyposażyć uczestników w umiejętności zachowania się na współczesnym rynku pracy, jak również metody pobudzania do motywacji. Zapewniona została także opieka nad osobami zależnymi na czas realizacji zajęć. Zorganizowane zostało 6 kursów tj.:
- kurs prawa jazdy kat. B;
- kurs kosmetyczka;
- kurs z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych- ADR;
- kurs spawacz;
- ciężki sprzęt budowlany: koparko-ładowarki;
- kurs komputerowy.
Uczestnicy otrzymali certyfikat oraz materiały promocyjne, które wręczyła Burmistrz Strumienia Anna Grygierek.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu przystąpił do realizacji projektu systemowego pt: „Podnosząc swoje kwalifikacje zwiększasz swoje możliwości na rynku pracy”. Projekt ten będzie realizowany od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Środki na realizację MOPS w Strumieniu pozyskał z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Środki wykorzystane zostaną na organizację szkoleń dla 25 osób w większości nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy MOPS Strumień, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. O zakwalifikowaniu się do Projektu decydowała m.in. kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik projektu indywidualnie miał prawo wyboru kursu zawodowego, zgodnego z jego możliwościami oraz aktualnym zapotrzebowaniem na rynku pracy.
W ramach projektu zrealizowane zostaną szkolenia:
  1. kurs „Prawa jazdy kat. „B”
  2. kurs „Kosmetyczka”
  3. kurs z zakresu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych – ADR
  4. kurs „Spawacz”
  5. kurs „Koparko - ładowarki”
  6. kurs komputerowy.
Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają stosowne uprawnienia, a udział w szkoleniu zostanie potwierdzony świadectwem ukończenia kursu.
Wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu
Ul. 1 Maja 18
43-246 Strumień
Tel. 033 8571461
lub bezpośrednio w pokoju nr 2, MOPS Strumień u:
Koordynator: Joanna Pietrys
Księgowa: Ewa Maciąg
Pracownik socjalny: Adam Rogulski
Kapitał ludzki - Narodowa Strategia Spójności

Europejski Fundusz Społczeny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, Ul. 1 Maja 18, Strumień 43-246, tel.: 033 8571461
Godziny otwarcia: poniedziałek - wtorek 07:00 - 15.00, środa 7.00 - 17.00, czwartek-piątek 8.00 - 15.00
Komentarze, pytania dotyczące pracy MOPS-u? Wyślij nam email: mops@um.strumien.pl