Strona Główna
Cele Projektu
Szkolenia
Regulamin naboru
Harmonogram zajęć
Galerie zdjęć
Kontakt
zdjecie
 
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu dobiega końca dwuletni projekt konkursowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. ,,Daj sobie szansę". Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2009 r. do 31.08.2011 r. i jest kolejną próbą zmierzenia się z istotnym problem bezrobocia na terenie Gminy Strumień. Pierwotnie cały projekt zakładał zrealizowanie 6 kursów zawodowych i bezpłatne przeszkolenie 50 osobowej grupy bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców z terenu Gminy Strumień jednak w trakcie realizacji projektu zdołano zwiększyć ilość realizowanych kursów do 11 oraz powiększyć grupę osób biorących udział w projekcie do 88 osób.
Początkowo projekt zakładał realizację następujących kursów: - kurs spawacza metodą TIG 141 dla dziewięciu osób zakończony egzaminem przed Komisją licencjonowaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach;
- kurs kosmetyczny dla sześciu osób składający się 50 h zajęć teoretycznych oraz 150 h zajęć praktycznych;
- kurs fryzjerski dla siedmiu osób składający się z 296 h zajęć, w ramach kursu uczestniczki odbywały praktyki zawodowe w czterech rożnych zakładach fryzjerskich:
- kurs malarz tapeciarz poszerzony w trakcie projektu o płytkarza dla 7 osób składający się z 300 h zajęć w tym 256 h zajęć praktycznych. W ramach tego kursu wyremontowane zostały dwa pomieszczenia oraz korytarz Klubu Integracji Społecznej znajdującego się w Strumieniu przy ul. Ks. Londzina 58;
- kurs manicure pedicure dla 7 osób składający się z 36 h szkolenia teoretycznego oraz 72 h zajęć praktycznych;
- kurs wizażu i stylizacji dla 7 osób składający się z 30 h szkolenia teoretycznego oraz 84 h zajęć praktycznych. Ze względu na powstałe oszczędności w trakcie realizacji projektu zwiększono liczbę szkoleń o następujące kursy:
- kurs obsługi biura z elementami kadr i płac dla 7 osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie, składający się z 115 h zajęć; - kurs nowoczesny sprzedawca dla 14 osób składający się z 30 h szkolenia teoretycznego oraz 30 h zajęć praktycznych;
- kurs artystyczne układanie roślin dla 6 osób składający się z 10 h szkolenia teoretycznego oraz 30 h zajęć praktycznych;
- kurs prawa jazdy kategorii B dla 10 osób składający się z 30 h szkolenia teoretycznego oraz 30 h zajęć praktycznych;
- kurs prawa jazdy kategorii C dla 5 osób składający się z 20 h szkolenia teoretycznego oraz 30 h zajęć praktycznych W ramach projektu cały czas działa powołany dla potrzeb uczestników punkt doradczo-mediacyjny, którego zadaniem jest dodatkowe wsparcie i motywacja uczestników.
Do dyspozycji uczestników w ramach punktu są mediatorzy, których zadaniem jest motywacja uczestników do kontynuowania działań szkoleniowych i kursów zawodowych, miedzy innymi poprzez rozmowy, mediacje. Ponadto zatrudniony jest prawnik, który w ramach zadań wspiera uczestników szkoleń w rozwiązywaniu wszelkich problemów natury prawniczej. Zainteresowane osoby mogą pogłębić swoją wiedzę dotyczącą między innymi, zakładania własnej działalności gospodarczej, praw i obowiązków pracodawcy względem pracownika i odwrotnie, a także w jaki sposób, prawnie rozwiązać swoje problemy osobiste. Na potrzeby projektu zatrudniony jest również psycholog oraz specjalista z zakresu poruszania się po rynku pracy. Zorganizowane kursy zawodowe oraz wsparcie specjalistów z zakresu psychologii, prawa, poruszania się na rynku pracy oraz mediatorów mają za zadanie aktywizować zawodowo uczestników projektu.
Warunkiem uczestnictwa w ,,Daj sobie szansę" było zamieszkanie na terenie Gminy Strumień oraz posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo. Ponadto o udziale w kursie decydowała kolejność zgłoszeń oraz sytuacja dochodowa rodziny. Szczegółowe informacje o realizowanych kursach i projekcie można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu ul. 1 Maja 18, a także pod nr tel. 33 8570 103 oraz na www.mopsefs.strumien.eu/daj_sobie_szanse/.

 
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursie wizaż i stylizacja organizowanego w ramach projektu "Daj sobie szanse"
 • Magdalena Sikora
 • Agata Hutyra
 • Justyna Bojda
 • Marzena Mrowiec-Gancarz
 • Iwona Łowicka
 • Bienias Edyta
 • Julianna Góraczewska

 
„Daj sobie szansę”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz nieaktywne zawodowe zamieszkałe na terenie Gminy Strumień informujemy o rekrutacji uczestników na szkolenie z zakresu wizażysta stylista dla 7 osób) w ramach projektu pn.Daj sobie szansę, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja na szkolenie będzie trwała w dniu 21 czerwca 2011r. od godz. 7.00 –15.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu (Strumień, ul. 1 Maja 18 za Ośrodkiem Zdrowia ) Wymogi oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne siedzibie MOPS oraz do pobrania z załączniku.

 
6 maja 2011 r. zakończył się trwający od dnia 24 lutego 2011 r. kurs malarz tapeciarz płytkarz organizowany w ramach projektu „Daj sobie szansę” współfinansowanego przez unię europejską. W 300 godzinnym kursie wzięło udział siedmiu bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mężczyzn z terenu gminy Strumień. Kurs obejmował 44 godziny zajęć teoretycznych oraz 256 godzin zajęć praktycznych. Uczestnicy kursu w ramach prowadzonych zajęć praktycznych wyremontowali dwa pomieszczenia oraz korytarz Klubu Integracji Społecznej mieszczącego się w Strumieniu przy ul. Ks. Londzina 58

 
W dniu 22 lutego 2011 r. o godzinie 9 00 w Strumieniu przy ulicy Ks. Londzina 58 odbędą się pierwsze zajęcia teoretyczne dla siedmioosobowej grupy uczestników kursu mallarz tapeciarz płytkarz. Zajęcia prowadzone są przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasińskiego 2 , 40-952 Katowice Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu Zdroju 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Graniczna 2..

 
W dniu 16 lutego 2011 r. wyłoniony został realizator zadania pn.: „Kursu Malarz- tapeciarz- płytkarz” realizowanego w ramach projektu Daj sobie szansę. Zajęcia organizowane w ramach kursu prowadzone będą przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasińskiego 2 , 40-952 Katowice Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu Zdroju 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Graniczna 2.

 
W dniu 18 lutego 2011 r. o godzinie 16 00 w Strumieniu przy ulicy Rynek odbędą się pierwsze zajęcia teoretyczne dla pięcioosobowej grupy uczestników kursu prawa jazdy kat. C. Zajęcia prowadzone są przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Józef Krzempek.

 
W dniu 14 lutego 2011 r. o godzinie 9 00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu przy ulicy Ks. Londzina 58 odbędą się pierwsze zajęcia teoretyczne dla dziesięcioosobowej grupy uczestników kursu prawa jazdy kat. B. Zajęcia prowadzone są przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „Maro” Marek Mażarski Zebrzydowice, ul. Dworcowa 3b.

 
W dniu 4 lutego 2011 r. wyłoniony został realizator zadania pn.: „kurs prawa jazdy kat. C” realizowanego w ramach projektu Daj sobie szansę. Zajęcia organizowane w ramach kursu prowadzone będą przez Przedsiębiorstwo Usługowo Szkoleniowe Józef Krzempek 43-252 Jarząbkowice ul. Kasztanowa 8.

 
W dniu 2 lutego 2011 r. wyłoniony został realizator zadania pn.: „kurs prawa jazdy kat. B” realizowanego w ramach projektu Daj sobie szansę. Zajęcia organizowane w ramach kursu prowadzone będą przez Ośrodek Szkolenia Kierowców „Maro” Marek Mażarski Zebrzydowice, ul. Dworcowa 3b.

 
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursie prawa jazdy kat. B organizowanego w ramach projektu "Daj sobie szanse"
 • Klaudia Głąbik
 • Tomasz Lapczyk
 • Magdalena Midura
 • Klaudia Wróbel
 • Patryk Lapczyk
 • Jan Lanc
 • Jacek Janota
 • Żaneta Stahl
 • Arkadiusz Górczyński
 • Agnieszka Lelek
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w kursie prawa jazdy kat. C organizowanego w ramach projektu "Daj sobie szanse"
 • 1. Paweł Wowry
 • 2. Sylwester Jurek
 • 3. Rafał Król
 • 4. Marcin Gandzel
 • 5. Leszek Masztalerz

 
Rekrutacja - kurs prawa jazdy B i C
Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz nieaktywne zawodowe zamieszkałe na terenie Gminy Strumień informujemy o rekrutacji uczestników na szkolenie z zakresu prawa jazdy kat. B dla 10 osób) i C (dla 5 osób) w ramach projektu pn.Daj sobie szansę, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rekrutacja na szkolenie będzie trwała od 25 stycznia do 26 stycznia 2011r. od godz. 7.00 –12.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu (Strumień, ul. 1 Maja 18 za Ośrodkiem Zdrowia ) Wymogi oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne siedzibie MOPS oraz do pobrania z załączniku.

 
W dniu 1 grudnia 2010 r. wyłoniony został realizator zadania pn.: „artystyczne układanie roślin” realizowanego w ramach projektu Daj sobie szansę. Zajęcia organizowane w ramach kursu prowadzone będą przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie ul. Cieszyńska 25. Zajęcia odbywać się będą w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu przy ulicy Ks. Londzina 58. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w dniu 2 grudnia 2010 r. zakończenie kursu planowane jest do 31 grudnia 2010 r.

 
W dniu 2 grudnia2010 r. w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu przy ulicy Ks. Londzina 58 odbyły się pierwsze zajęcia dla sześcioosobowej grupy uczestników kursu artystyczne układanie roślin. Kursu obejmuje 40 godzin szkolenia. Zajęcia prowadzone są przez Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie ul. Cieszyńska 25

 
W dniu 24 listopada 2010 r. w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu przy ulicy Ks. Londzina 58 odbyły się pierwsze zajęcia teoretyczne dla czternastoosobowej grupy uczestników kursu nowoczesny sprzedawca. Część teoretyczna kursu obejmuje 30 godzin szkolenia natomiast część praktyczna 30 godzin. Zajęcia prowadzone są przez Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy Sp. z o. o. Oddział Jastrzębie Zdrój ul. Katowicka 24 Ośrodek Kursowy Cieszyn ul. Głęboka 25

 
W dniu 18 listopada 2010 r. wyłoniony został realizator zadania pn.: „Kurs nowoczesny sprzedawca” realizowanego w ramach projektu Daj sobie szansę. Zajęcia organizowane w ramach kursu prowadzone będą przez Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy Sp. z o. o. Oddział Jastrzębie Zdrój ul. Katowicka 24 Ośrodek Kursowy Cieszyn ul. Głęboka 25. Zajęcia odbywać się będą w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu przy ulicy Ks. Londzina 58. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w dniu 24 listopada 2010 r. zakończenie kursu planowane jest do 31 grudnia 2010 r.

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że osoby zainteresowane udziałem w kursie nowoczesny sprzedawca organizowanym w ramach projektu „Daj Sobie Szanse”, mogą składać niezbędną dokumentację w MOPS w Strumieniu ul. 1 Maja 18 w terminie do 10 listopada 2010 r. Kurs przeznaczony jest dla 14 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Strumień. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny ( tel. 338570103)

 
W związku z zaakceptowanymi przez Urząd Marszałkowski zmianami w projekcie „Daj sobie szansę” poszerzona została oferta kursów proponowanych w ramach projektu, do kursu malarz tapeciarz dodano płytkarza oraz zaplanowano dodatkowo następujące kursy:
- nowoczesny sprzedawca (dla 14 osób); - artystyczne układanie roślin (dla 6 osób); - prawo jazdy kategorii B (dla 10 osób); - prawo jazdy kategorii C (dla 5 osób).
W miesiącu listopadzie 2010 r. w ramach projektu „Daj Sobie Szanse” planowane jest rozpoczęcie kursu nowoczesny sprzedawca oraz artystyczne układanie roślin. Kursy przeznaczone są dla osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Strumień. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty (MOPS w Strumieniu) lub telefoniczny ( tel. 338570103)

 
W dniu 29 października 2010 r. odbył się egzamin potwierdzający nabyte umiejętności przez siedmiu uczestników 108 godzinnego kursu manicure pedicure. Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestniczki otrzymają dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności w dwóch wersjach językowych.

 
W dniu 20 września 2010 r. w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu przy ulicy Ks. Londzina 58 odbyły się pierwsze zajęcia teoretyczne dla siedmioosobowej grupy uczestników kursu manicure pedicure. Część teoretyczna kursu obejmuje 18 godzin szkolenia natomiast część praktyczna 90 godzin. Zajęcia prowadzone są przez Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy Sp. z o. o. Oddział Jastrzębie Zdrój ul. Katowicka 24 Ośrodek Kursowy Cieszyn ul. Głęboka 25

 
W dniu 2 września 2010 r. wyłoniony został realizator zadania pn.: „Kurs manicure i pedicure” realizowanego w ramach projektu Daj sobie szansę. Zajęcia organizowane w ramach kursu prowadzone będą przez Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy Sp. z o. o. Oddział Jastrzębie Zdrój ul. Katowicka 24 Ośrodek Kursowy Cieszyn ul. Głęboka 25. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki środy i piątki w godzinach od 900 do 1500 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu przy ulicy Ks. Londzina 58. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w dniu 20 września 2010 r. zakończenie kursu planowane jest 19 listopada 2010 r.

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że osoby zainteresowane udziałem w kursie manicure – pedicure organizowanym w ramach projektu „Daj Sobie Szanse”, mogą składać niezbędną dokumentację w MOPS w Strumieniu ul. 1 Maja 18 w terminie od 1 września 2010 r. do 10 września 2010 r. Kurs przeznaczony jest dla 7 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Strumień. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny ( tel. 338570103)

 
W miesiącu wrześniu 2010 r. w ramach projektu „Daj Sobie Szanse” planowane jest rozpoczęcie 18 dniowego kursu manicure – pedicure. Kurs przewidziany jest dla 7 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Strumień. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny ( tel. 338570103)

 
W dniu 24 czerwca 2010 r. odbędzie się egzamin potwierdzający nabyte umiejętności przez siedmiu uczestników 296 godzinnego kursu fryzjerskiego. Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestniczki otrzymają dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności w dwóch wersjach językowych.

 
28 maja 2010 r. zakończył się trwający od stycznia 2010 r. 200 godziny kurs kosmetyczny, zorganizowany dla 6 osób. Kurs zakończył się egzaminem praktycznym, który odbył się w salonie kosmetycznym. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu sześć uczestniczek w najbliższym czasie otrzyma dokumenty potwierdzające nabyte umiejętności w dwóch wersjach językowych. Ponadto również w miesiącu maju tego roku zakończył się 120 godzinny kurs obsługi biura z elementami kadr i płac. Egzamin potwierdzający nabyte umiejętności zdały wszystkie przystępujące osoby, to jest 7 uczestników. Dokumenty potwierdzające nabyte umiejętności zostaną wręczone uczestnikom w dwóch wersjach językowych.

 
W dniu 30 marca 2010 r. w restauracji Nova odbyło się spotkanie integracyjne, z udziałem władz samorządowych oraz Kierownika MOPS, dla 29 uczestników projektu pn „Daj sobie szanse”. Jest to projekt konkursowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Impreza połączona była z uroczystym zakończeniem kursu spawania metodą TIG 141, podczas którego Zastępca Burmistrza Strumienia Pan Roman Greń wraz z Kierownikiem MOPS w Strumieniu Panią Mariolą Florek oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Czesławem Greniem wręczyli dwujęzyczne zaświadczenia oraz książki spawacza potwierdzające ukończenie kursu spawania następującym Panom: Krystianowi Frączek, Adrianowi Kornas, Stanisławowi Kozubek, Tomaszowi Pachuła, Sławomirowi Pilch, Łukaszowi Piwko, Dariuszowi Rajwa, Markowi Rożkowicz oraz Tomaszowi Śleziak. Uczestnikom spotkania gratulacje oraz życzenia świąteczne złożyła również Pani Burmistrz Anna Grygierek.
Kurs Spawania metodą TIG 141 jest pierwszym zakończonym kursem organizowanym w ramach projektu Daj sobie szanse. Obecnie trwa kurs kosmetyczki (dla 6 osób), kurs Fryzjerski (dla 7 osób) oraz kurs pracownika do spraw kadrowych i płacowych (dla 7 osób). W nieco późniejszym terminie zostanie zorganizowany kurs manicure pedicure dla 7 osób (jesień 2010) oraz kurs wizażysty-stylisty dla 7 osób i kurs malarza-tapeciarza dla 7 osób w roku 2011. Szczegółowe informacje o realizowanych kursach i projekcie można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu ul. 1 Maja 18, a także pod nr tel. 33 8570 103 oraz na www.mopsefs.strumien.eu/daj_sobie_szanse/.

 
W dniu 23 lutego 2010 r. o godzinie 9.00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu przy ulicy Ks. Londzina 58 odbędą się pierwsze zajęcia teoretyczne dla siedmioosobowej grupy uczestników kursu fryzjerskiego. Zajęcia prowadzone będą przez Wojewódzki Uniwersyt Robotniczy Sp. z o. o. Oddział Jastrzębie Zdrój ul. Katowicka 24 Ośrodek Kursowy Cieszyn ul. Głęboka 25.

 
W dniu 26 stycznia 2010 r. o godzinie 10.00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu odbyło się pierwsze spotkanie z uczestnikami kursu pracownika do spraw kadrowych i płacowych w ramach realizowanego projektu „Daj sobie szanse”. Uczestnicy spotkania otrzymali krótką informację na temat kursu pracownika do spraw kadrowych i płacowych, przedstawiono ogólne informacje o kursie oraz warunki uczestnictwa.
W/w przekazano do wypełnienia niektóre dokumenty niezbędne do udziału w kursie to jest:
oświadczenie o dochodach;
wzór zaświadczenie do urzędu pracy (dla osób zarejestrowanych w PUP);
oświadczenie o nie aktywności zawodowej (dla osób nie aktywnych zawodowo).
Ostateczny termin składania przez uczestników kuru pracownika do spraw kadrowych i płacowych oświadczenia o dochodach oraz w zależności od pozycji na rynku pracy zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub o oświadczenie o nieaktywności zawodowej mija w dniu 12 lutego 2010 r. Po tym terminie zostanie przeanalizowana przedstawiona przez osoby zainteresowane kursem dokumentacja i zostanie wyłoniona ostateczna 7 osobowa grupa uczestników kursu pracownika do spraw kadrowych i płacowych, z którymi następnie zostaną podpisane niezbędne dokumentu związane z uczestnictwem w projekcie „Daj sobie szanse”.

 
W dniu19 stycznia 2010 r. o godzinie 10.00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu odbyło się pierwsze spotkanie z uczestnikami kursu fryzjerskiego w ramach realizowanego projektu „Daj sobie szanse”. Uuczestnicy spotkania otrzymali krótką informację na temat kursu fryzjerskiego, przedstawiono ogólne informacje o kursie oraz warunki uczestnictwa.
W/w przekazano do wypełnienia niektóre dokumenty niezbędne do udziału w kursie to jest:
oświadczenie o dochodach;
wzór zaświadczenie do urzędu pracy (dla osób zarejestrowanych w PUP);
oświadczenie o nie aktywności zawodowej (dla osób nie aktywnych zawodowo).
Ostateczny termin składania przez uczestników kuru fryzjerskiego oświadczenia o dochodach oraz w zależności od pozycji na rynku pracy zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub o oświadczenie o nieaktywności zawodowej mija w dniu 5 lutego 2010 r. Po tym terminie zostanie przeanalizowana przedstawiona przez osoby zainteresowane kursem dokumentacja i zostanie wyłoniona ostateczna 7 osobowa grupa uczestników kursu fryzjerskiego, z którymi następnie zostaną podpisane niezbędne dokumentu związane z uczestnictwem w projekcie „Daj sobie szanse”.

 
W dniu 14 stycznia 2009 r. o godzinie 12.00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu przy ulicy Ks. Londzina 58 odbędą się pierwsze zajęcia teoretyczne dla dziewiecioosobowej grupy uczestników kursu spawania metodą TIG 141. Zajęcia prowadzone będą przez Zakład Doskonalenie Zawodowego w Katowicach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie. Zajecia praktycznie bedą się odbywały w siedzibie OKZ Skóczów. W dniu 19 stycznia 2009 r. o godzinie 9.00w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu przy ulicy Ks. Londzina 58 odbędzie się pierwsze spotkanie organizowane dla osób zainteresowanych uczestnictwem w kursie fryzjerskim.

 
W dniu 8 stycznia 2009 r. o godzinie 9 00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu przy ulicy Ks. Londzina 58 odbędą się pierwsze zajęcia organizowane dla sześcioosobowej grupy uczestników kursu kosmetycznego. Zajęcia prowadzone będą przez Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy Sp. z o. o. Oddział Jastrzębie Zdrój Ośrodek Kursowy Cieszyn.

 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu przy ul. Rynek 4 zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zadań pn.: Zatrudnienie psychologa,specjalisty z zakresu poruszania się po rynku pracy, prawnik. Projekt adresowany jest dla bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Strumień. Bliższe informacje pod nr Tel. 33 8570199.
Zatrudnienie psychologa do projektu Daj sobie szansę współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w załączniku
Zatrudnienie specjalisty z zakresu poruszania się po rynku pracy w ramach projektu Daj sobie szansę współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Szczegóły w załączniku
Zatrudnienie prawnika w ramach projektu Daj sobie szansę współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Szczegóły w załączniku

 
W dniu 9 grudnia 2009 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Strumieniu odbyło się pierwsze spotkanie z uczestnikami kursu spawacza w ramach realizowanego projektu „Daj sobie szanse”. Było to spotkanie organizacyjne z udziałem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu, Koordynatora projektu oraz Asystenta Koordynatora projektu. Uczestnicy spotkania otrzymali krótką informację na temat niektórych metod spawania, przedstawiono ogólne informacje o kursie spawacza oraz warunki uczestnictwa. Jedenastoosobowa grupa osób zainteresowanych kursem spawania wybrała spawanie metodą TIG jako metodę którą obejmie szkolenie.
W/w przekazano do wypełnienia niektóre dokumenty niezbędne do udziału w kursie to jest:
1.oświadczenie o dochodach;
2.wzór zaświadczenie do urzędu pracy (dla osób zarejestrowanych w PUP);
3.oświadczenie o nie aktywności zawodowej (dla osób nie aktywnych zawodowo).
Ostateczny termin składania przez uczestników kuru spawacza oświadczenia o dochodach oraz w zależności od pozycji na rynku pracy zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lubo oświadczeni o nieaktywności zawodowej mija w dniu 21 grudnia 2009 r. Po tym terminie zostanie przeanalizowana przedstawiona przez osoby zainteresowane kursem dokumentacja i zostanie wyłoniona ostateczna 9 osobowa grupa uczestników kursu spawacza, z którymi następnie zostaną podpisane niezbędne dokumentu związane z uczestnictwem w projekcie „Daj sobie szanse”.

 
W dniu 9 grudnia 2009 r. o godzinie 12.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Strumieniu odbyło się pierwsze spotkanie z uczestnikami kursu kosmetyczki w ramach realizowanego projektu „Daj sobie szanse”. Było to spotkanie organizacyjne z udziałem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu, Koordynatora projektu oraz Asystenta Koordynatora projektu. Pięcioosobowa grupa uczestników spotkania otrzymała krótką informację na temat kursu kosmetyczki, przedstawiono ogólne informacje o kursie oraz warunki uczestnictwa.
W/w przekazano do wypełnienia niektóre dokumenty niezbędne do udziału w kursie to jest:
1.oświadczenie o dochodach;
2.wzór zaświadczenie do urzędu pracy (dla osób zarejestrowanych w PUP);
3.oświadczenie o nie aktywności zawodowej (dla osób nie aktywnych zawodowo).
Ostateczny termin składania przez uczestników kuru kosmetyczki oświadczenia o dochodach oraz w zależności od pozycji na rynku pracy zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lubo oświadczeni o nieaktywności zawodowej mija w dniu 21 grudnia 2009 r. Po tym terminie zostanie przeanalizowana przedstawiona przez osoby zainteresowane kursem dokumentacja i zostanie wyłoniona ostateczna 6 osobowa grupa uczestników kursu kosmetyczki, z którymi następnie zostaną podpisane niezbędne dokumentu związane z uczestnictwem w projekcie „Daj sobie szanse”.

 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych kursem:
- kosmetyczki odbędzie się w dniu 9 grudnia 2009 r. o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Strumieniu w sali nr 7.
- spawacza odbędzie się w dniu 9 grudnia 2009 r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Strumieniu w sali nr 7.
W dniu 9 grudnia 2009 r. o godzinie 1200 w budynku Urzędu Miejskiego w Strumieniu odbyło się pierwsze spotkanie z uczestnikami kursu kosmetyczki w ramach realizowanego projektu „Daj sobie szanse”. Było to spotkanie organizacyjne z udziałem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu, Koordynatora projektu oraz Asystenta Koordynatora projektu. Pięcioosobowa grupa uczestników spotkania otrzymała krótką informację na temat kursu kosmetyczki, przedstawiono ogólne informacje o kursie oraz warunki uczestnictwa. W/w przekazano do wypełnienia niektóre dokumenty niezbędne do udziału w kursie to jest: 1.oświadczenie o dochodach; 2.wzór zaświadczenie do urzędu pracy (dla osób zarejestrowanych w PUP); 3.oświadczenie o nie aktywności zawodowej (dla osób nie aktywnych zawodowo). Ostateczny termin składania przez uczestników kuru kosmetyczki oświadczenia o dochodach oraz w zależności od pozycji na rynku pracy zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lubo oświadczeni o nieaktywności zawodowej mija w dniu 21 grudnia 2009 r. Po tym terminie zostanie przeanalizowana przedstawiona przez osoby zainteresowane kursem dokumentacja i zostanie wyłoniona ostateczna 6 osobowa grupa uczestników kursu kosmetyczki, z którymi następnie zostaną podpisane niezbędne dokumentu związane z uczestnictwem w projekcie „Daj sobie szanse”.
OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU
Asystent Koordynatora projektu pn. Daj sobie szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  
Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany: Pan Sebastian Grygierczyk

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji konkursowego projektu pn. Daj sobie szansę Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt Daj sobie szanse, po ponad półrocznym procesie oceny znalazł się jako jeden z pośród ponad dwustu przedsięwzięć, których Zarząd Województwa Śląskiego, pozytywnie rekomendował do podpisania umowy o dofinansowanie ze środków unijnych. Łączna kwota dofinansowania wynosi 417 395,67 zł. Środki tego Programu przeznaczone są na organizowanie działań skierowanych do osób objętych szeroką pomocą społeczną. Fundusz projektu zostanie wykorzystany przede wszystkim na organizację przeszkoleń, dokształceń dla osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, które chcą podnieść swoje kwalifikacje społeczne oraz zawodowe. Grupa docelowa to 50 mieszkańców z terenu Gminy Strumień, w tym: 30 osób bezrobotnych oraz 20 nieaktywnych zawodowo.
W ramach konkursowego projektu, przewiduje się organizację następujących bezpłatnych kursów oraz szkoleń:
 • kurs kosmetyczki,
 • kurs malarza- tapeciarza,
 • kurs fryzjera,
 • wizażysty stylisty,
 • kurs spawacza,
 • kurs manicure pedicure,
 • kurs obsługi biura z elementami kadr i płac.
W ramach przedsięwzięcia uczestnicy, także zapoznają się z podstawowymi informacjami dotyczącymi współczesnego rynku pracy, rządzącym nim zasadami. Ponadto dla potrzeb uczestników projektu zostanie uruchomiony punkt doradczo-mediacyjny, w którym można skorzystać z porad prawnika, psychologa, a także mediatora .
Projekt realizowany jest od 01.09.2009 r. do 31.08.2011 r. Szczegółowe informacje można otrzymać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. Rynek 4, lub telefonicznie (033) 857 01 82
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet VII Promocja integracji społecznej.
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Kapitał ludzki - Narodowa Strategia Spójności
Europejski Fundusz Społczeny